Hilbért Steen Redeker

Mijn naam is Hilbért Steen Redeker. Sinds mijn ommekeer in 2018 voel ik meer en meer het verlangen om mensen het goede nieuws te vertellen. Ik wil voldoen aan Zijn opdracht die Hij ons gegeven heeft in Marcus 16:15 “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” Vanaf het moment dat ik in alle eenvoudigheid bij een vriend aan tafel mijn hart aan de Heer heb gegeven, is er veel veranderd. Dit bleek namelijk de keuze van mijn leven te zijn. Aan de hand van de Bijbel wil ik mensen aanmoedigen en aansporen op zoek te gaan naar Jezus. Ik kom daarom graag bij u in de samenkomst om daar meer over te vertellen.

1 voorstellingen gevonden van Hilbért Steen Redeker

Maak vandaag de keuze van je leven.

Maak vandaag de keuze van je leven.

Hilbért Steen Redeker
Jeugddienst
;