Addy van der Klis


Over Addy

Addy van der Klis (1979) stamt uit een traditioneel Christelijk gezin. Opgegroeid in Vianen en in zijn jeugd en tienerjaren lidt van de bijzondere wijkgemeente "Eben-haÎzer" van de Hervormde Kerk te Vianen. Een kerkgemeenschap behorende tot de gereformeerde bond van de toenmalige Hervormde Kerk. Op jonge leeftijd voelde Addy al een sterke roeping om predikant te worden. Op 18 jarige leeftijd deed hij belijdenis in de Eben-haÎzer kerk in Vianen. Na zijn huwelijk is Addy in Ameide gaan wonen. Addy is vader van drie kinderen (een zoon en dochter in leven). EÈn kindje mocht nooit het levenslicht aanschouwen. Dit heeft diepe impact op Addy gemaakt. In 2007 begon Addy steeds meer bewust te worden van de diepe roeping welke al sinds zijn jeugd aanwezig was. In 2008 ontving Addy een openbaring van God. Dit leidde ertoe dat Addy met vallen en opstaan zich begon voor te bereiden op zijn roeping. Op deze weg naar de vervulling van deze roeping heeft Addy veel meegemaakt. Dit heeft Addy gemaakt tot de man wie hij nu is.Addy heeft een afgeronde bachelor in Bedrijfseconomie (2008-HvA). Ook heeft hij verschillende opleidingen en cursussen voor counselor gevolgd.

In September 2021 start Addy met het afronden van zijn Bachelor Theologie in Ede (1 jaar). Na het afronden van zijn Bachelor zal Addy zijn studie aan de PTHU voortzetten. Addy wil zijn predikantsmaster gaan behalen en vandaar binnen Redeem werkzaam blijven.†Redeem (2010 - heden):In 2010 mocht Redeem het levenslicht zien. Redeem was in deze tijd meer een praktijk voor het begeleiden van mannen en het begeleiden van echtparen met huwelijksproblemen. Na een pauze heeft Addy het werk binnen Redeem weer opgepakt. Ook is de Focus van Redeem aangepast. Deze past meer bij de wezenlijke roeping van Addy, het herstellen van Christelijk leiderschap en de plaats van het gezin als hoeksteen in de maatschappij.

Over Redeem Global Ministries

Redeem Global Ministries richt zich voornamelijk op het coachen van Christelijke leiders. Binnen alle lagen van onze maatschappij is er een enorme behoefte aan goed leiderschap. Zelfs binnen de politiek wordt dit onderwerp geagendeerd. De praktijk leert ons dat het heel moeilijk is om oude gewoontes af te leren. Binnen Redeem zijn wij er van overtuigd dat we op dit vlak een goede bijdrage kunnen gaan leveren. Met vallen en opstaan heeft Addy aan Gods hand geleerd wat het betekent om een goede Christelijke leider te mogen zijn. Om zich te mogen gaan gedragen als een goede en betrouwbare leider. Dit willen wij graag delen met andere mensen die ook een leiderschapspositie hebben. Voor Redeem zijn falen en fouten maken geen redenen om de handdoek in de ring te gooien. Het kan juist een fantastisch moment zijn om nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aan te leren. Met Gods kracht, gebruikmakend van deze nieuwe vaardigheden, zijn wij in staat om ons leiderschapsgedrag daadwerkelijk te vernieuwen. Mogen we leiders naar Gods Vaderhart worden.Het tweede speerpunt binnen Redeem is het gezin. In onze individualistischer maatschappij is het juist goed dat kinderen een veilige basis hebben waar ze na een drukke (school)dag thuis komen. Waar ze niet aan hun eigen lot zijn overgelaten maar waar er een vader of moeder is die hen opwacht en hun verhalen aanhoort. Meelacht om de leuke dingen in het leven, maar ook deelt in het verdriet. Dit wordt in onze maatschappij steeds zeldzamer. Addy mocht zich gelukkig prijzen dat hij in een gezin is opgegroeid waar deze kernwaarde aanwezig waren. Ook is het gezin bij uitstek de plaats waar wij onze kinderen de (Christelijke) normen en waarde mogen bijbrengen. Waar wij als ouders onze kinderen mogen onderwijzen in het geloof. Dit wordt steeds meer over gelaten aan scholen en aan de catechese momenten van de kerk. Echter binnen Redeem zijn wij er van overtuigd dat juist ouders de beste leermeesters zijn voor hun kinderen. Redeem wil dan ook de ouders bijstaan bij hun (geloofs)opvoedingstaken.

Het derde speerpunt is de kerk zelf. Binnen Redeem geloven wij in een universele kerk van Jezus Christus. Bij Redeem zijn wij de mening toegedaan dat we binnen de kerken niet onze verschillen moeten belichten maar de verbinding mogen gaan zoeken. Deze eenheid (verbinding) is te vinden in Jezus Christus onze Heer. Redeem wil graag d.m.v. spreekbeurten op gemeenteavonden dit thema meer onder de aandacht brengen. Ook willen wij vanuit Redeem de lokale kerkenraden en oudsten ondersteunen om vooral de focus te richten op verbinden in plaats van ontbinden. Te vaak gebeurt het dat er na een verschil van inzicht weer een nieuwe kerkgenootschap wordt opgericht. Ook leiderschap speelt een grote rol bij kerkversplintering. Redeem wil een actieve en positieve bijdrage leveren om juist de eenheid binnen de kerk van Jezus Christus te bewaren.Je kunt me boeken voor spreekbeurten, gemeentenavonden, bezinningsavonden, workshops, trainingen en themadagen/avonden

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met de artiest. Je kunt normaal gesproken binnen enkele dagen een reactie verwachten.

Vul een datum in voor de activiteit.

Over Addy

Addy van der Klis (1979) stamt uit een traditioneel Christelijk gezin. Opgegroeid in Vianen en in zijn jeugd en tienerjaren lidt van de bijzondere wijkgemeente "Eben-haÎzer" van de Hervormde Kerk te Vianen. Een kerkgemeenschap behorende tot de gereformeerde bond van de toenmalige Hervormde Kerk. Op jonge leeftijd voelde Addy al een sterke roeping om predikant te worden. Op 18 jarige leeftijd deed hij belijdenis in de Eben-haÎzer kerk in Vianen. Na zijn huwelijk is Addy in Ameide gaan wonen. Addy is vader van drie kinderen (een zoon en dochter in leven). EÈn kindje mocht nooit het levenslicht aanschouwen. Dit heeft diepe impact op Addy gemaakt. In 2007 begon Addy steeds meer bewust te worden van de diepe roeping welke al sinds zijn jeugd aanwezig was. In 2008 ontving Addy een openbaring van God. Dit leidde ertoe dat Addy met vallen en opstaan zich begon voor te bereiden op zijn roeping. Op deze weg naar de vervulling van deze roeping heeft Addy veel meegemaakt. Dit heeft Addy gemaakt tot de man wie hij nu is.Addy heeft een afgeronde bachelor in Bedrijfseconomie (2008-HvA). Ook heeft hij verschillende opleidingen en cursussen voor counselor gevolgd.

In September 2021 start Addy met het afronden van zijn Bachelor Theologie in Ede (1 jaar). Na het afronden van zijn Bachelor zal Addy zijn studie aan de PTHU voortzetten. Addy wil zijn predikantsmaster gaan behalen en vandaar binnen Redeem werkzaam blijven.†Redeem (2010 - heden):In 2010 mocht Redeem het levenslicht zien. Redeem was in deze tijd meer een praktijk voor het begeleiden van mannen en het begeleiden van echtparen met huwelijksproblemen. Na een pauze heeft Addy het werk binnen Redeem weer opgepakt. Ook is de Focus van Redeem aangepast. Deze past meer bij de wezenlijke roeping van Addy, het herstellen van Christelijk leiderschap en de plaats van het gezin als hoeksteen in de maatschappij.

Over Redeem Global Ministries

Redeem Global Ministries richt zich voornamelijk op het coachen van Christelijke leiders. Binnen alle lagen van onze maatschappij is er een enorme behoefte aan goed leiderschap. Zelfs binnen de politiek wordt dit onderwerp geagendeerd. De praktijk leert ons dat het heel moeilijk is om oude gewoontes af te leren. Binnen Redeem zijn wij er van overtuigd dat we op dit vlak een goede bijdrage kunnen gaan leveren. Met vallen en opstaan heeft Addy aan Gods hand geleerd wat het betekent om een goede Christelijke leider te mogen zijn. Om zich te mogen gaan gedragen als een goede en betrouwbare leider. Dit willen wij graag delen met andere mensen die ook een leiderschapspositie hebben. Voor Redeem zijn falen en fouten maken geen redenen om de handdoek in de ring te gooien. Het kan juist een fantastisch moment zijn om nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aan te leren. Met Gods kracht, gebruikmakend van deze nieuwe vaardigheden, zijn wij in staat om ons leiderschapsgedrag daadwerkelijk te vernieuwen. Mogen we leiders naar Gods Vaderhart worden.Het tweede speerpunt binnen Redeem is het gezin. In onze individualistischer maatschappij is het juist goed dat kinderen een veilige basis hebben waar ze na een drukke (school)dag thuis komen. Waar ze niet aan hun eigen lot zijn overgelaten maar waar er een vader of moeder is die hen opwacht en hun verhalen aanhoort. Meelacht om de leuke dingen in het leven, maar ook deelt in het verdriet. Dit wordt in onze maatschappij steeds zeldzamer. Addy mocht zich gelukkig prijzen dat hij in een gezin is opgegroeid waar deze kernwaarde aanwezig waren. Ook is het gezin bij uitstek de plaats waar wij onze kinderen de (Christelijke) normen en waarde mogen bijbrengen. Waar wij als ouders onze kinderen mogen onderwijzen in het geloof. Dit wordt steeds meer over gelaten aan scholen en aan de catechese momenten van de kerk. Echter binnen Redeem zijn wij er van overtuigd dat juist ouders de beste leermeesters zijn voor hun kinderen. Redeem wil dan ook de ouders bijstaan bij hun (geloofs)opvoedingstaken.

Het derde speerpunt is de kerk zelf. Binnen Redeem geloven wij in een universele kerk van Jezus Christus. Bij Redeem zijn wij de mening toegedaan dat we binnen de kerken niet onze verschillen moeten belichten maar de verbinding mogen gaan zoeken. Deze eenheid (verbinding) is te vinden in Jezus Christus onze Heer. Redeem wil graag d.m.v. spreekbeurten op gemeenteavonden dit thema meer onder de aandacht brengen. Ook willen wij vanuit Redeem de lokale kerkenraden en oudsten ondersteunen om vooral de focus te richten op verbinden in plaats van ontbinden. Te vaak gebeurt het dat er na een verschil van inzicht weer een nieuwe kerkgenootschap wordt opgericht. Ook leiderschap speelt een grote rol bij kerkversplintering. Redeem wil een actieve en positieve bijdrage leveren om juist de eenheid binnen de kerk van Jezus Christus te bewaren.Je kunt me boeken voor spreekbeurten, gemeentenavonden, bezinningsavonden, workshops, trainingen en themadagen/avonden

Laat de artiest weten wat je van de voorstelling vond en schrijf een recensie! 

;