Hans Griffioen Evangelist Spreker

Mijn droom is uitgekomen. Jaren geleden had ik een droom. Ik stond voor een groep mensen te spreken in die droom. Omdat ik veel sales en leidinggevende ervaring had, dacht ik dat ik voor mijzelf moest beginnen als sales trainer. In eerste instantie heb ik dat ook gedaan. Echter, in 2007 werd ik door mijn toenmalige voorganger, gevraagd om te preken op vaderdag. En dat heb ik gedaan, en toen bleek hiermee mijn droom uit te komen. Sinds die tijd spreek in veel. Tijdens een conferentie in Zuid-Afrika werd deze droom bevestigd en sprak de Heer tot mij. Een jaar later werd dit weer bevestigd. Het spreken ervaar ik sterk als een roeping. En nu heb een eigen stichting Newlife Ministries. Heb ik 3x openlucht campagnes mogen houden op aanvraag in Afrika. Uganda en Nigeria. Mijn onderwerpen imn mijn preken gaan over; geestelijke groei, dagelijks wandelen met God, innerlijk herstel, genezing en bevrijding. discipelschap. De drie pijlers van mijn bediening zijn; spreken, onderwijs en evangelisatie.  Voordat de Heer mij riep om te gaan spreken, heb ik ruime kerkelijke ervaring opgendaan binnen verschillende gemeente. Jeugdleider, evangelisatie, nazorg, oudste en algemeen leiderschaps functie. u kunt mij uitnodigen voor evangelisatie diensten, kerkdiensten, geven van onderwijs op gebied van evangelisatie, discipelschap en het groeien in persoonlijke relatie met Jezus. 

Mijn spreken maak ik vaak persoonlijk, ben zelf daarin ook transparant. Ben een gepassioneerde spreker. Gericht op het praktisch wandelen in geloof. Ik geloof in het echt toepassen in wat Gods Woord ons leert. Mijn spreken is vooral ook motiverend, opbouwend vol passie. Mede door een burn-out op mijn 37e, spreek ook regelmatig over de innerlijke verandering, innerlijk herstel en heelheid. Mijn spreken gaat o.a. ook over uiteraard het volbrachte werk van Jezus Christus, het werk van de Heilige Geest. Woord, Geest en daad. 

Mijn leeftijd is 65. Ben getrouwd, heb vijf dochters, allemaal getrouwd. We hebben 13 kleinkinderen. Heb verschillende Bijbelscholen gevolgd, bevrijdingspastoraat, interne opleidingen. Jaren in commerciele beroepen gewerkt, totdat ik werd vrijgezet in mijn roeping om te gaan spreken. Sinds die tijd heb ik een parttime baantje. Er is veel veranderd in mijn leven, door aanrakingen van de Heilige Geest.

Na samenkomsten of tijdens, neem ik ook tijd voor gebed met mensen. Mensen gaan door dingen heen, en daar bidt ik dan voor.

Wat ik terug krijg van mensen na een samenkomst; krachtig, sterk, je ervaart de aanwezigheid van Gods Geest.  Het was powerfull. Dat wat je deelde, was echt voor mij, je sprak tot mijn hart. Een toehoorder tijdens een samenkomst op Terschelling zei na een dienst; wauw dit moeten ze in onze gemeente ook horen. 

Vaak spreek ik in evangelische en pinkstergemeenten. Verder werk ik graag met kerken/gemeenten samen, voor het houden van evangelisatie samenkomsten. dit doe ik al vaker. 

Heb 1x in Uganda en 2x in Nigeria een week lang openlucht campagnes gehouden op uitnodiging van voorgangers al daar. Verder heb ik 2x gesproken bij een mini conferentie bij een gemeente in Turnhout Belgie. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar; www.newlifeministries.nl

1 voorstellingen gevonden van Hans Griffioen Evangelist Spreker

Hans Griffioen

Hans Griffioen

Hans Griffioen Evangelist Spreker
Gezinsdienst
;