Een specifieke opdracht met een tijdloze boodschap.


Nieuwe tijd

We leven in een tijd waarin e.e.a. anders is dan voorheen. Een uitdaging voor de kerk op de weg naar de toekomst en voor de individuele gelovige. Wat gaan we aanpakken, wat moet anders en welke nieuwe impulsen helpen om verder te gaan met de opdracht die we als kerk en gelovige hebben. Het boek Haggai kent zo'n situatie. Het schetst ons voorbeelden en keuzes die we samen met God en elkaar kunnen maken. 

 

Het boek Haggai en ons leven

Oproep tot de herbouw van de tempel door Haggaï. De tempel was nog steeds niet herbouwd na 20 jaar dat het volk terug was uit ballingschap. Hun huizen waren wel op orde. Daar hadden ze alles voor gedaan, maar de tegenstand om de tempel  had de herbouw stilgelegd. 

Wanneer de druk van buitenaf groter wordt en je als volgeling van Jezus niet past in het plaatje van je omgeving is het gevaar dat je aanpast. Zelfs zo aanpast, dat rijkdom, meedoen, prestatie en acceptatie tot succes belangrijker wordt dan jouw oorspronkelijke motivatie om helemaal vanuit geloof voor God te leven. Algemene opvatting dat als je goedgekeurd en geprezen wordt door anderen, je erbij hoort. Dat is nou precies het tegenovergestelde van je ware identiteit in Christus, waarin je geliefde weet door God en Hem kennen jouw hoogste goed is. 

Je waarde komt niet van buitenaf, maar van binnenuit door het werk van Gods Woord en Gods Geest in jou.  Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 3:9-20 het als een bouwwerk van Gods Geest in ons leven. Je bouwt of met hout, hooi of stro of je bouwt met goud, zilver of edelstenen. Een tegenstelling die de Bijbel steeds weer naar voren brengt om het verschil duidelijk te laten zien. In hetzelfde gedeelte laat Paulus zien dat God je hart kent en motivatie waarom je dingen doet. Je kunt het met een vroom laagje proberen te camoufleren, maar de praktijk zal je testen en dan wordt het vanzelf zichtbaar hoe je bezig bent. 

“Je bent een tempel van Gods Geest.” – 1 Korintiërs 3:16 God wil in jou wonen. Zijn aanwezigheid en vuur zullen je beproeven en versterken. De glorie die Hij door je leven wil laten schijnen, is van Hem. Daarom dat Jezus in Openbaring 3:18 zegt : “Koopt goud van Mij.” en bedoelt daarmee dat je geloof beproefd is en bestand is om door moeilijkheden heen te gaan onder Zijn leiding en bescherming. Dan gaat het niet meer om de buitenkant die door iedereen bejubeld wordt, maar de binnenkant die zichtbaar wordt in je handel en wandel, spreken, reageren en houding. God werkt op Zijn manier door jouw leven heen. 

Jouw leven is van Hem. Daar ben je vanaf het moment dat je wedergeboren bent, meer dan ooit van bewust. Het is een relatie, die God met jou aangaat en dat in je hart en geest bevestigd. Zodat je weet, dat je weet, dat je weet een kind van God te zijn op basis van het Verlossingswerk van Christus en jij de zekerheid van geloof hebt ontvangen. Je bent nu een kind van de Vader. Niet meer alleen en als wees op deze wereld onder invloed allerlei leringen, zodat je maar heen en weer dobbert op de levenszee. Maar jouw Kapitein, die het stuur krachtig in handen heeft, bepaalt de koers en bestemming van jouw geloof en leven. 

 

Uitgedaagd om God te zoeken

De stukjes uit Haggai dagen je uit om verschillende aspecten van je geloof, leven en bewegen te overdenken en God te zoeken. Tijden en omstandigheden veranderen, maar God staat boven de tijd als de Onveranderlijke en Houvast, waarbij het geloof een anker is voor de ziel. Hebreeën 6:18-19 – “Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel…” Wij mogen vanuit deze toevlucht en houvast met God wandelen.

 

Workshop / boodschap / weekend

Het boekje Haggaï is opgedeeld in stukjes met een eigen boodschap voor deze tijd. Geschikt om één van de onderwerpen te kiezen of om in meerdere sessies te delen tijdens een gemeenteweekend, jeugdweekend of bijbelstudieavonden of op de zondagmorgen. 

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met de artiest. Je kunt normaal gesproken binnen enkele dagen een reactie verwachten.

Als bevlogen, professional en christelijk spreker ben ik thuis in een breed scala aan onderwerpen, doelgroepen en leeftijdscatorgorieën. Van jong tot oud, spreek ik tijdens bijeenkomsten, kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, evangelisatie en trainingen.

Als kind ben ik in aanraking gekomen met het Christelijk geloof en heb door de tijd heen als kerklid, jongere, uitvaartverzorger, bestuurslid, coordinator vrijwilligerswerk en als spreker altijd in de volle breedte van de kerk bewogen en mogen dienen met de gaven om te spreken, organiseren, evangeliseren en gebed. Vanuit mijn passie voor en door het geloof verlang ik mensen te enthousiasmeren, uit te dagen en mee te geven de rijkdommen die we kunnen vinden in de Bijbel, maar ook Gods compassie voor de mens.

Laat de artiest weten wat je van de voorstelling vond en schrijf een recensie! 

;